Under senare år har förskrivningen av levotyroxin mot hypotyreos ökat markant. Varför? 

Det ställs högre krav på livskvalitet ­samtidigt som det finns en förväntan att medici­ner kan åstadkomma lindring av symtom som trötthet, viktuppgång och nedsatt vitalitet. Läkemedel har gradvis börjat förskrivas även vid mycket lindriga biokemiska avvikelser. 

När ska hypotyreos behandlas? 

Primär hypotyreos ska behandlas vid TSH mer än 10 mIU/l och sänkt T4; under graviditet även vid TSH högre än 4. Om påtagliga symtom finns kan förskrivning ske tidigare när laboratorievärden inte normaliseras. 

Vad ska man göra när behandlings­effekten inte blir den förväntade? 

Medicinering kan ha påbörjats för tidigt utan att manifest hypotyreos föreligger. Andra sjukdomstillstånd som inte har med sköldkörteln att göra, eller livsomständigheter, kan spela in. Detta behöver klarläggas i samråd med patienten. Diagnos och behandling kan omprövas om inte uttalad hypotyreos fanns initialt. Vid uttalad hypotyreos kan det ta många månader innan symtomen lindras. 

Du skriver att villfarelser och myter nu sprids på sociala medier. Vilka myter? 

Det sprids myter att alternativa läkemedel kan ha effekter som standardmedicinering inte har. Säkerhets­aspekter kring dessa läkemedel negligeras. Det är heller inte ovanligt att olika internetsidor anger att läkare, både allmänmedicinare och endokrinologer, inte kan något om denna folksjukdom.

Vilka frågetecken hoppas du att forskningen ska kunna räta ut framöver? 

Forskning kan förhoppningsvis hitta förklaringar till att en mindre grupp patienter med hypotyreos inte är välmående trots adekvat behandling och till hur de ska behandlas.