Hur kommer det sig att ni har skrivit den här artikeln?

Vi skrev artikeln för att uppmärksamma våra kollegor på diagnosen avaskulär nekros, som är en mindre vanlig orsak till ledsmärta men som orsakar mycket lidande för patienterna. Fallet, och särskilt röntgenbilderna, illustrerar sjukdomens förlopp och hur detta lätt kan feldiagnostiseras som koxartros.

Hur kan man på ett tidigt stadium upptäcka avaskulär nekros?

För att misstänka avaskulär nekros är det viktigt att känna till riskfaktorerna, som föreligger i 50 procent av fallen. Den känsligaste metoden för att upptäcka avaskulär nekros är med hjälp av magnetkameraundersökning som kan visa förändringar redan i ett tidigt stadium.

Kan du berätta om hur det var att träffa patienten i fallbeskrivningen?

Vi träffade patienten på avdelningen i maj 2018 och när vi såg de aktuella slätröntgenbilderna hade vi stor förståelse för patientens lidande. Vi kände empati när vi fick höra hur han blev nekad från akutmottagningen, fick vänta i 7–9 månader på en operationstid och att han med uttalade smärtor satte sig på ett flygplan till Stockholm. Med facit i hand är det lätt att vara efterklok, men det är viktigt att komma ihåg att det var en atypisk presentation av tillståndet. På avdelningen fokuserade vi på att hitta adekvat smärtlindring och att operera honom snarast för att minska lidandet.

Vad har du för framtida planer med läkaryrket?

För närvarande gör jag min AT-tjänstgöring på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), men det återstår att se inom vilket område och på vilket sjukhus jag väljer att specialisera mig.