Vilka är riskerna med att födas några veckor för tidigt? 

Andningsstörningar, hyperbilirubin­emi och hypoglykemi drabbar i stor utsträckning dessa barn i nyföddhetsperioden. På längre sikt ses ökad risk för till exempel neuropsykiatriska diagnoser och lungproblem. 

Brukar man underskatta dessa risker? 

Jag tror att vi inom professionen lätt underskattar riskerna för de här barnen, då vi ofta jämför med de barn som föds i ännu tidigare graviditetsveckor. 

Tycker du att det har legat för lite forskningsfokus på måttligt och lätt underburna barn? 

De senaste årtiondena har forskningen inom området ökat. Man har internationellt uppmärksammat denna grupp barn allt mer och jobbar i många länder målmedvetet för att minska iatrogen förtidsbörd i dessa gestationsåldrar. 

Bör man i högre grad försöka undvika iatrogen förtidsbörd, och i så fall hur då – och vilket ansvar har läkarna?

Vi som arbetar inom förlossningsvården har ett stort ansvar. Det är viktigt att vi verkligen har en medicinsk indikation för förlossningsinduktion eller kejsarsnitt före spontan förlossningsstart i dessa graviditetsveckor, men även i tidig fullgången graviditet, det vill säga i graviditetsvecka 37–38. 

Vad är det bästa med ditt yrke? 

Jag älskar de snabba vändningarna en arbetsdag kan ta, och samarbetet inne på förlossningsrummen med de blivande föräldrarna och personalen.