Kan du kort beskriva vad badhusfötter är för diagnos?

Det är en sjukdom som drabbar barn som oftast har vistats på badanstalter. Sjukdomen ger symtom i form av en hudreaktion på fotsulorna orsakad av kontakt med ytor som är kraftigt kontaminerade med Pseudomonas aeruginosa.

Kom du själv i kontakt med dessa barn?

När jag jobbade på barnakuten träffade jag ett flertal barn själv. Dessutom blev jag konsulterad av kollegor främst från öppenvården som bad om stöd i bedömningen.

Hur kom man på att barnen i Uppsala hade smittats av samma källa?

Många föräldrar berättade av sig själva att de vistades på en särskild simanläggning dagen före. När vi såg fler och fler barn med oförklarligt ömmande fotsulor började vi förstå att det måste finnas ett samband. Efter en litteratursökning kom vi diagnosen på spåret.

Vad kan man tänka på som läkare om man stöter på ett misstänkt fall av badhusfötter?

I och med att det är en klinisk diagnos är det viktigt att komma ihåg andra differentialdiagnoser. En del barn som man först trodde tillhörde utbrottet hade inga badhusfötter utan eksem. Men när man känner sig säker på sin diagnos är det bra att ta kontakt med smittskyddsenheten och miljökontoret och samarbeta kring fallen.

Du både arbetar kliniskt och forskar, hur hinner du med allt?

Jag försöker att jobba fokuserat och ta en sak i taget.