Dalia Merkland.

Hur kom det sig att ni gjorde granskningen? 

Min seniora kollega Magnus jobbar med försäkringsärenden och har slagits av att det inte finns någon samlad studie av avvikelser inom ögonsjukvården. Man missar möjligheten att lära av andra vårdgivares erfarenheter och kvalitetsarbete. Vi fann att Ivo kunde bidra med underlag. 

Något i resultatet som förvånade dig? 

Att den vanligaste avvikelsen var fördröjd vård med så allvarliga konsekvenser för patienter med glaukom och våt makuladegeneration. När jag presenterade resultaten på Ögonårsmötet i år var det många kollegor i olika delar av landet som vittnade om långa väntetider för dessa patienter. 

Patienter med störst behov ska prioriteras. Vi måste prioritera dessa patientgrupper för att undvika blindhet.

Vad hoppas du artikeln ska leda till?
Att vårdpersonal fortsätter att rapportera in avvikelser så att sjukvården får en chans att uppmärksamma problem och vidta förebyggande åtgärder. Jag hoppas även att övriga specialiteter inspireras till liknande studier. 

Varför valde du att bli ögonläkare?
Oftalmologin är en specialitet där man kan blanda medicin och kirurgi i en högteknologisk miljö som hela tiden utvecklas. Man arbetar med ett fullt spektrum av vård, där det ingår preventiv medicin, medicinsk hantering och kirurgisk behandling. Möjligheten till att bidra i alla aspekter av patientens vård är väldigt tillfredsställande.

Har du ytterligare studier på gång? 

Ja, detta fick upp mitt intresse för avvikelsehantering och patientsäkerhet. Jag kommer att samarbeta med Jonas Nordquist på Karolinska universitetssjukhuset för att göra fler studier av patientsäkerhet och avvikelser.