Fem nyförlösta kvinnor blev sjuka, hur var det möjligt? 

I fyra av fallen kunde vi visa att det sannolikt handlade om spridning av streptokocker från vårdpersonal till patienter.

Ni har följt upp med odling av ytor i vårdmiljön. Vad hittade ni? 

Vi hittade ett antal ytor med mycket bakterier på. Särskilt reagerade vi på att det växte mycket runt öppningen på handskförpackningarna, och vi misstänker att det kan ha varit via förorenade handskar som smittan överfördes. Odlingsresultaten har varit ett bra sätt att illustrera det som i vanliga fall är osynligt för oss och få en förståelse för varför det är viktigt att t ex sprita händerna innan man tar på sig handskar. 

Vad är absolut viktigast för att und­vika den här typen av smittspridning? 

Noggrann följsamhet till vanliga basala hygienrutiner gör att den här typen av smittspridning inte sker. Har vi rena händer när vi tar i patienter och utrustning så bryter vi effektivt smittvägarna. 

Vilka reaktioner mötte du från läkare och vårdpersonal? 

Vi hade ett mycket bra samarbete med båda klinikerna ända från början. Det var tack vare att vårdpersonalen tidigt hörde av sig när fallen dök upp som vi förstod att vi hade ett misstänkt utbrott. Vi har hela tiden mött en stor vilja att gå till botten med vad som hänt och att förbättra rutinerna för att undvika att något liknande ska hända igen. 

Hur är jobbet som smittskyddsläkare? 

Det är ett jätteroligt och omväxlande jobb. På min enhet arbetar vi med både smittskydd och vårdhygien, så jag får jobba med allt från patientsäkerhetsfrågor till smittspridning i samhället.