Kan du beskriva kortfattat vad ni tar upp i artikeln?

Vi använder oss av en enkätstudie för att belysa hur man inom primärvården i Stockholms län handlägger patienter med lätta traumatiska hjärnskador. 

Hur kom det sig att ni gjorde den här studien?

I mitt arbete på vårdcentralen möter jag patienter med lätta traumatiska hjärnskador, och det gick tidigt upp för mig att området saknar riktlinjer för primärvården. Önskemålet från min och arbetsgruppens sida är att belysa området och behovet av eventuella specifika riktlinjer för primärvården.  

Hur kan sådana riktlinjer utformas?

I första hand skulle en multidisciplinär grupp (neurologer, allmänläkare, neurokirurger, rehabiliteringsläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m fl) sammanställas som får till uppgift att granska aktuell evidens och anpassa den till befintlig sjukvårdsstruktur ­innan konkreta riktlinjer kan utarbetas. 

Finns det något du hade velat utveckla i er studie?

Det optimala hade varit att kunna utveckla riktlinjer för handläggning av denna patientkategori, vilket redan ini­tierats av SBU, och som på längre sikt förhoppningsvis kommer att resultera i landstäckande riktlinjer för handläggningen av denna patientkategori.

Hur ser din kliniska vardag ut?

Jag arbetar som ST-läkare på Surbrunns vårdcentral i centrala Stockholm, med en klinisk vardag där jag möter patienter i alla åldrar, med akuta och kroniska besvär och även de med såväl akuta lätta hjärnskador samt de med långvariga besvär efter hjärnskador.