Varför skrev ni artikeln?

På grund av den ansamling av fall som upptäckts de senaste åren och att i samtliga fall hade klinikern inte med dvärgbandmaskinfektion som differentialdiagnos.

När ska man misstänka infektion med rävens dvärgbandmask?

Vid utredning av en oklar levertumör med sådant röntgenologiskt utseende som beskrivs närmare i artikeln. Vid misstanke, gör en serologisk undersökning.

Hur länge vet man att rävens dvärgbandmask funnits i rävar i Sverige?

Såvitt jag vet påvisades masken första gången hos en räv i Sverige i december 2010.

Tror du infektionen kan vara underdia­gnostiserad i Sverige?

Det är inte helt omöjligt, men knappast i någon hög omfattning.

Rävens dvärgbandmask är i dag inget skäl till att bär och grönsaker som plockas i Sverige måste kokas, enligt Livsmedelsverket. Har du själv ändrat något beteende för att minska infektionsrisken?

Nej. Därmed också sagt att jag är en ivrig bär- och svampplockare och har jordgubbsland i trädgården där det numera vandrar rävar. Det trivsamma med ovanstående överväger absolut den eventuella och i så fall minimala risken som finns att smittas. Bara en trygghetsnarkoman har anledning till att ändra sitt beteende.