Hur kommer det sig att ni har skrivit den här ABC-artikeln?

Vi ville uppmärksamma tillståndet och sprida den kunskap som faktiskt finns om det. Det finns en risk att katatoni missas både inom den psykiatriska och den somatiska vården, och det är tråkigt med tanke på den goda pro­gnosen om man bara lyckas identifiera och behandla tillståndet.

Vilka läkare kan komma att träffa på patienter med katatona symtom?

Framför allt alla sjukhusspecialister, och särskilt de som har hand om inneliggande patienter, men också läkare som träffar patienter på olika boenden. Man bör vara extra vaksam på patienter med bipolär sjukdom eller schizofreni som blir somatiskt sjuka.

Kan man hjälpa alla patienter med akut katatoni?

Ja. I många fall kan man till och med bota dem.

Hur gör man om patienten inte går med på behandling, just på grund av sin katatoni?

Oftast tar patienterna emot behandlingen ändå. LPT kan övervägas, men ibland måste man nog också presumera samtycke och vårda patienter med nedsatt besluts- och kommunikationsförmåga.

Vad är det svåraste i mötet med dessa patienter?

Att tänka tanken att det kan röra sig om katatoni när det till exempel debuterar med de mer besynnerliga symtomen. Många tror att det bara är patienter med schizofreni som kan få katatoni, och de flesta förknippar katatoni med en total stelhet.

Hur har du valt specialitet?

Jag har alltid fascinerats av de psykiska sjukdomarna, men jag har också trivts så bra med mina kollegor här på kliniken. Det är väldigt stimulerande att arbeta kliniskt och samtidigt forska och undervisa.