Jessica Johansson Lindgren.

Varför skrev ni artikeln?

– Autoimmun encefalit är sannolikt en underdiagnostiserad sjukdom. Vi vill därför med artikeln uppmärksamma en av de kända autoimmuna encefaliterna, anti-LGI-1-encefalit. 

Var det något som förvånade er med fallet, och vad lärde ni er?

– Det spännande och lärorika med detta fall är patientens symtombild med konfusion och pilomotorepilepsi. Vi lärde oss hur anti-LGI-1-encefalit kan manifestera sig kliniskt genom ett akut till subakut insjuknande i konfusion, beteendeförändring
och psykosliknande tillstånd. Anti-LGI-1-encefalit kan också som i detta fall frambringa fokala epileptiska anfall. Vi lyckades dessutom fånga patientens epileptiska anfall under EEG-undersökning, vilket visade  på aktivitet i samma område av hjärnan som vi såg var påverkat på MR hjärna. 

Vad är det viktigaste ni vill förmedla med artikeln?

– Vårt syfte med artikeln är att uppmärksamma att anti-LGI-1-encefalit kan vara orsaken till konfusion och fokala epileptiska anfall. 

Vad hoppas ni att den ska leda till?

– Vi hoppas att fler patienter med symtom i form av konfusion och fokala epileptiska anfall testas för autoimmun encefalit och att det så småningom frambringas nationella riktlinjer för handläggning och initial behandling av autoimmuna encefaliter.