Hur kommer det sig att ni har skrivit den här artikeln?

Patienter med CUP genomgår ofta omfattande, långdragna och ibland röriga utredningar. När jag för första gången kom i kontakt med patienter med CUP kände jag att jag saknade en lättöverskådlig sammanfattning av hur man kan gå till väga i utredningen för att hitta primärtumören. Vi bestämde oss därför för att försöka skriva en sådan i syfte att underlätta och påskynda utredningsgången för dessa patienter.

Du har valt att sidoutbilda dig på Diagnostiskt centrum. Varför då?

I mitt kliniska arbete och i min forskning har jag alltid intresserat mig för patienter med diffusa, ospecifika symtom och oklara diagnoser. Min doktorsavhandling handlade om sambanden mellan ospecifika sjukdomssymtom, subjektiv hälsouppfattning och biologiska korrelat. Det kändes därför som en naturlig fortsättning i min utbildning att sidoutbilda mig på Diagnostiskt centrum.

Hur ser din kliniska vardag ut?

På Diagnostiskt centrum i Södertälje utreds patienter med CUP och patienter med allmänna ospecifika symtom. Vi har ungefär 30–40 patienter inskrivna samtidigt på mottagningen. Arbetet sker i team med sjuksköters­kor, undersköterskor och läkare, och består av patientbesök, dagliga teamgenomgångar av de inskrivna patienterna, CUP-ronder samt regelbundna multidisciplinära konferenser med personal från Diagnostiskt centrum, onkologer, patologer och radiologer. Vi träffar årligen cirka 100 patienter som utreds för CUP.

Du har tidigare arbetat som cellbiolog. Hur kom det sig att du bytte till läkaryrket?

Jag valde att skola om mig för att se vilka människor som gömde sig bakom cellerna!