Vad fick er att skriva artikeln? 

Vi vill öka kunskapen kring endometrios för att på så sätt bidra till en bättre och jämlik vård.

Vad hoppas ni att den ska leda till?

Med ökad kunskap både i samhället och inom vården kan fler få diagnos tidigt och behandling sättas in, vilket minskar risken för komplikationer längre fram i livet och ökar livskvaliteten.

Endometrios är en vanlig sjukdom. Har det alltid varit så?

Endometrios har funnits i alla tider men har emellanåt »glömts bort«, ignorerats och bagatelliserats, trots att så många kvinnor lider av detta och att sjukdomen kan ha stora konsekvenser för hälsan.

Viktigaste forskningsfrågan inom området endometrios? 

Vi behöver få ett enklare sätt att kunna diagnostisera sjukdomen. I dag krävs i princip en laparoskopi, som ju i sig medför risker. Tidig och säker diagnostik gör att rätt behandling kan sättas in och framtida komplikationer undvikas.

Vad fick dig att välja din specialitet? 

Jag brinner verkligen för att förbättra kvinnors hälsa. Som gynekolog/förlossningsläkare har man förmånen att få följa kvinnan under större delen av hennes liv. Specialiteten innehåller allt från kirurgi till reproduktiv hälsa och endokrinologi. Att jag valde detta från början berodde till stor del på att jag som läkarkandidat under gynkursen fick positiv feedback från en äldre kollega en kväll när vi gick på akuten tillsammans. Uppmuntran i rätt läge kan ha livsavgörande betydelse!