Varför behövs det en ABC-artikel om svår traumatisk hjärnskada?

Patienter med svår traumatisk hjärnskada kräver ett optimalt handläggande från början eftersom hjärnan är ett oförlåtande organ när det gäller dåligt blodflöde och syretillgång. Vi har i flera fall uppfattat att det initiala omhändertagandet innan patienten kommer till oss varit suboptimalt. Därför vill vi ge viktiga råd i vår artikel.

Kan du kort beskriva vad ni tar upp?

Vi går systematiskt igenom det initiala omhändertagandet utifrån ett ABCDE-­koncept. Mycket är gemensamt med övrigt traumahandläggande, men det finns också flera viktiga aspekter utifrån hjärnans perspektiv som vi belyser.

Vilka hoppas du ska läsa artikeln?

Artikeln riktar sig i första hand till personal som ansvarar för det primära omhändertagandet av patienter med svår traumatisk hjärnskada, från skadeplats till dess att de befinner sig på en neurokirurgisk intensivvårdsavdelning. Detta innefattar ambulans­personal, kirurger, akutläkare och anestesiläkare.

Vilka är de största svårigheterna vid handläggningen av svåra traumatiska hjärnskador?

Den största svårigheten ser vi hos patienter med multipla traumatiska skador, där det som är bra för ett organsystem kan vara skadligt för ett annat. Här är det viktigt med en multidisciplinär dialog.

Hur tänkte du när du valde specialitet?

Neurokirurgi utgör en bred och högspecialiserad vård som tilltalar mig. Det stora spannet på ålderskategorier, jämnvikten mellan elektiv och akut kirurgi samt den högteknologiska neurointensivvården gör att det hela tiden finns nya saker att lära sig och utvecklas inom.