Tror du att fler sjukhus kommer att följa ert exempel? 

Vi har redan fått en förfrågan av en annan barnkirurgisk klinik då undersköterskemottagningen har varit en succé för alla inblandade, patienter som personal.

Var det något som förvånade dig?

Att det ofta snarare var vårdnadshavarna än pojkarna som hade problem med pojkarnas trånga förhud. Pojkarna var motiverade till salvbehandling. De ville inte bli opererade. Information om förhudens naturliga utveckling var mycket viktig för både pojkar och vårdnadshavare.

Ser du fler områden som skulle kunna delegeras till undersköterskor?

Undersköterskorna hos oss har en gedigen barnkirurgisk kompetens inom exempelvis postoperativ sår- och stomivård. Vårt teamarbete, baserat på respekt och tillit, är resursklokt och kontinuerligt kompetenshöjande. En tydligt avgränsad och noga genomtänkt delegering är fundamental. Det yttersta medicinska ansvaret ska såklart alltid bäras av läkare.

Varför valde du din specialitet?

Jag är allmänkirurg i botten. Min förs­te mentor och tillika chef på kirurgen i Kristianstad var särskilt intresserad av barnkirurgi. Han inspirerade och uppmuntrade mig. Jag älskar verkligen mitt jobb. Ungarna är helt otroliga.

Har du något nytt forskningsprojekt?

Jag är doktorand inom ett projekt rörande medfödda anorektala missbildningar (analatresi). Jag forskar bland annat på hur vi ska förbättra övergångsprocessen från barn- till vuxensjukvård. Personer födda med analatresi kan i det tysta lida av kroniska tarmtömningsbesvär och avföringsläckage. Att säkerställa god vård för vuxna personer födda med analatresi är min hjärtefråga.