Anna L Eriksson

Varför gjorde ni studien?

När vi undervisar läkarstudenter och AT-läkare har vi märkt att intresset för diskussioner om läkemedel är stort, men också att många underläkare inte känner sig tillräckligt väl förberedda inför det ansvar de har för patienternas läkemedelsbehandling. Den känslan minns vi också från vår egen tid som underläkare. Därför ville vi nu ta reda på hur kunskaperna inom det här området faktiskt ser ut.

Var det något som förvånade er med läkarstudenternas svar?

Ja, att spridningen i kunskap var så stor bland studenterna förvånade oss. Vi blev också överraskade över studenternas engagemang i fritextsvaren där de delade med sig av tankar och gav konstruktiva förslag på hur utbildningen skulle kunna förbättras. 

Vad hoppas ni att artikeln ska leda till?

Vi hoppas att våra resultat kan utgöra en pusselbit under utvecklingen av det nya läkarprogrammet, så att vi med lärandemål, kursupplägg och progression hjälper studenterna att få med sig det de behöver för sitt yrkesliv. Vi skulle också gärna se att man, som i flera andra europeiska länder, inför en avlutande examination inför legitimation och förskrivningsrätt.

Vad är det viktigaste ni vill förmedla med artikeln?

Att vi under läkarprogrammet behöver ha ett ökat fokus på att hjälpa våra framtida kollegor att gradvis växa in i yrkesrollen som läkare vad gäller ansvaret för patienters läkemedels­behandling. 

Vilka vill ni särskilt ska läsa artikeln?

Vi ser gärna att alla som är inblandade i undervisning av läkarstudenter läser vår artikel: från program- och kursansvariga till enskilda lärare/handledare på prekliniska och kliniska terminer.