Charlotte Hedberg

Varför har du skrivit artikeln?  

Det finns många uppfattningar och oklara föreställningar om patientcentrering. Jag vill skala av och lyfta fram det basala: Hur jag ska undvika att min patient och jag talar förbi varandra? Det är enkelt att klargöra patientens agenda och att få till en struktur för att arbeta pedagogiskt. Arbetsglädjen ökar när man får tillfälle att reflektera över sin egen läkaragenda. 

Vad hoppas du att artikeln ska leda till? 

Att läsaren inspireras att testa metoden. Kanske bara att först se vad som händer om samtalet inleds med: »Först får du berätta, sedan kommer jag att ställa mina frågor.« Och veckan därpå fråga »Vad har du själv tänkt om det här problemet?« Och sedan: »Är det något speciellt du oroat dig för som det är bra för mig att känna till?«  

Är det vanligt att läkare inte har patientens besöksorsak klar för sig? 

Ja, det är vanligt. Och det i sin tur är anledningen till att många kollegor arbetar och utreder i onödan och att deras välmenande råd och behandlingar inte används eller missförstås av en ibland missnöjd patient.  

Vilka är hindren för att använda patientcentrerad konsultation? 

Föreställningen att det tar tid, som beror på missförståndet att det handlar om att läkaren ska arbeta som terapeut, eller föreställningen att bara vissa med särskild personlig mognad kan åstadkomma patientcentrering.

Vilka ska läsa artikeln, tycker du? 

All vårdpersonal – det förenklar allt vårdarbete att få ta del av patientens och anhörigas tankar och den oro som plågar. Men läkare har en särskilt stor hjälp av metoden i sitt diagnostiska och pedagogiska uppdrag – sammanhangen klarnar och arbetsglädjen ökar.