Hur kommer det sig att ni har skrivit den här ABC-artikeln?

Jag har tidigare skrivit patientinformationsblad och uppskattar att öka min egen kunskap samtidigt som jag kan lära andra. Idén till denna artikel uppstod då jag arbetade på en akutmottagning tillsammans med Alexandra Horvath, medförfattare till denna artikel, som då precis hade färdigställt ABC-artiklar om hand och rygg. Alexandra introducerade mig för Jón Karlsson och Kristian Samuelsson som står bakom flera ABC-artiklar.

Hur har ni gjort urvalet av diagnoser?

Tillsammans diskuterade vi, precis som titeln lyder, de vanliga ortopediska sjukdomstillstånden i fot och fotled. Jag började sedan att skriva en sammansättning av känd information gällande dessa olika tillstånd varefter vi plockade ut vad som lämpade sig bäst att beskriva för den tänkta målgruppen.

Vilka hoppas du framför allt ska läsa?

Artikeln är framför allt riktad till yngre läkare, men även mer erfarna kollegor, som träffar patienter på vårdcentraler och akutmottagningar. Jag har själv under min korta karriär haft användning av ABC-artiklar. Min förhoppning är att denna artikel ska underlätta handläggningen innan remiss skickas till specialistklinik.

Tänker du dig en specialitet inom ortopedin?

Sedan de första åren av utbildningen har en opererande specialitet varit ett självklart val för mig. Länge trodde jag att detta skulle bli kolorektalkirurgi, men efter många positiva erfarenhe­ter och möten med fantastiska ortopeder är ortopedin mitt nya mål.

Hur ser din kliniska vardag ut i dag?

Nu gör jag sista delen av allmäntjänstgöringen på vårdcentral. Det är en vardag nästan alla läkare i Sverige känner till och där tydlig lättillgänglig information är uppskattad då både tempot och diversiteten kan vara hög.