Kort, vad är Cushings syndrom?

Det är en ovanlig hormonsjukdom som beror på för höga nivåer av kortisol i kroppen. Orsaken är oftast en godartad tumör antingen i hypofysen eller i binjurarna som leder till överproduktion av kortisol. Andra orsaker kan vara maligna tumörer eller kortisonläkemedel.

Hur kom det sig att ni skrev den här artikeln?

Artikeln är baserad delvis på vår studie »Cushing’s syndrome in the mod­ern era«. Det finns relativt få studier om Cushings syndrom eftersom det är en så ovanlig sjukdom. Vi gjorde en epidemiologisk studie och ville även skriva en artikel i Läkartidningen för att dela med oss av kunskapen.

Varför tycker du att man ska läsa er ABC-artikel?

Cushings syndrom glöms lätt bort eftersom det sällan förekommer i den kliniska vardagen hos läkare. Därför tycker vi det är viktigt att tillhandahålla översiktlig information som kan användas i praktiken. Alla läkare bör känna till sjukdomen och veta hur dia­gnostiken går till för att minska tiden från symtomdebut till behandling.

Du gör AT på Island, hur är det?

AT på Island är uppbyggt ungefär som i Sverige med kliniska placeringar på medicin, kirurgi och vårdcentral. Jag blir klar i höst och är väldigt nöjd med AT-programmet här. Det har varit kul, lärorikt och intensivt. Dessutom har jag lärt mig ett nytt språk på köpet.

Har du några planer på val av
specialitet?

Valet av specialitet är minst lika svårt nu som det var före AT. Det är mycket som är intressant, men endokrinologi ligger definitivt långt upp på listan.