Peter Stenvinkel.

Hur kom du in på biomimetik? 

Jag blev intresserad av vilka lösningar modeller i naturen kan erbjuda när jag för några år sedan förstod att björnar inte kissar under vintervilan, men ändå inte drabbas av de många komplikationer vi ser hos njursjuka patienter. 

Vad vill du uppnå med artikeln? 

Att den svenska läkarkåren förstår att folkhälsan är beroende av yttre miljöpåverkan och arternas mångfald. Förlusten av biodiversitet under den pågående sjätte massutrotningen ökar risken för nya pandemier och minskar vår möjlighet att studera de geniala lösningar som under evolutionen utvecklats hos vilda djur samt att identifiera nya framtida läkemedel. 

Hur stor del av vår sjukdomsbörda har människan skapat själv?

WHO anger att 35 miljoner av 52 miljoner dödsfall på vår planet år 2010 berodde på livsstilssjukdomar.

Hur mycket kan biomimetik lösa?

Biomimetik har redan bidragit till bättre behandlingar av livsstilssjukdomar, t ex exenatid och kaptopril. Studier baserade på elefanters resistens mot att utveckla cancer kan leda till nya behandlingar. Med ca 8,7 miljoner arter på vår planet är möjligheterna stora.

Du efterlyser »omedelbara åtgärder«, vad är viktigast? 

Sänka planetens utsläpp av växthusgaser. Minska intaget av köttprodukter och öka intag av livsmedel från växtriket. Stoppa den pågående sjätte massutrotningen. Stoppa skövling av orörda skogsområden, såsom Amazonas. Läkare måste fundera på vad som kan minska negativ miljöpåverkan inom deras egen specialitet. Inom mitt område – nefrologi – finns mycket att göra. Mer undervisning och forskning om dessa samband. En kurs om »planetens hälsa« på läkarprogrammet.