Hur kommer det sig att ni har skrivit den här ABC-artikeln?

Vår ambition har varit att belysa att sömnrelaterad andningsstörning hos barn är ett vanligt tillstånd som kan få allvarliga konsekvenser för barnet. Vi vill öka kunskapen om diagnosen och utredningsgången, då det kan vara svårt att göra »rätt«. Det finns en risk för både under- och överdiagnostik och det föreligger nationella skillnader bland annat i tillgänglighet av diagnostik och operation.

Vad är det svåraste vid undersökning av barn med sömnrelaterad andningsstörning?

Det kan vara svårt att få titta in i munnen ordentligt och bedöma halsmandlarna samt titta genom näsan med fiberskopi och bedöma adenoidens storlek. Samtidigt är det svårt att undersöka på något annat vis när vi nationellt har dålig tillgång till pålitliga objektiva mätmetoder på barn.

Behövs det mer forskning på området?

Absolut, vi har fortfarande inte tillräcklig kunskap om varför vissa i övrigt friska barn drabbas av detta eller hur man bäst ska diagnostisera. Det finns inget enkelt test som skiljer svårare sjuka barn från mindre sjuka. En del barn med lindriga symtom behöver vi inte alltid operera, det är också viktigt att ta reda på vilka de är. 

Vad handlar din forskning om?

Den handlar just om pediatrisk sömn­apné med olika perspektiv på varför det uppstår och hur man bäst behandlar och utvärderar resultaten.

Hur valde du specialitet?

Jag valde en trevlig klinik med stimulerande och varierande arbetsuppgifter där man möter patienter i alla åldrar, friska och sjuka. Sedan var jag fast.