Lydia Kahn

Hur kom det sig att ni gjorde studien?

Den ökade narkotikarelaterade dödligheten omfattar både akut förgiftning och indirekta dödsfall som olyckor och våld under narkotikapåverkan eller sjukdomar och skador till följd av långvarigt bruk. Vi ville lyfta fram förgiftningsdödsfallen ur statistiken, eftersom det krävs andra åtgärder för att förhindra dem jämfört med indirekta narkotikadödsfall.

Något i resultatet som förvånade?

Vi förväntade oss en årlig ökning av opioidförgiftningar, men glädjande nog ses en minskning sedan 2017. Vi förvånades även över att många äldre avlidit av akut förgiftning med opioidläkemedel, en grupp som sällan studeras.

Hur kan resultatet användas?

Jag hoppas resultaten kan bidra med kunskap vid utformning av preventiva strategier för att minska narkotikadödligheten, inte minst för äldre.

Ska ni gå vidare med någon fråga?

Ja, vi ska undersöka betydelsen av andra andningsdeprimerande substanser vid opioidförgiftning samt titta närmare på opioidförskrivning till äldre.

Vad fick dig att välja din specialitet?

Jag är fysiolog i grunden men läste några böcker av rättsläkaren Jovan Rajs och bestämde mig för att bli rättsmedicinare. Det verkade så spännande att som läkare arbeta nära rättsväsendet och vara talesman för de avlidna. Specialiteten visade sig vara komplex. Det behövs en bred medicinsk kunskap för att bedöma och skilja på fynd orsakade av skador, sjukdomar, tidigare ingrepp eller åldrande. Dessutom ska rättskemiska och histologiska fynd tolkas. Det är utmanande och roligt! Att det även ges möjlighet att forska värderar jag högt.