Kan du kort beskriva vad er artikel handlar om?

I grunden rör det sig om en kvinna vars liv på många sätt blev ödelagt av en sjukdom för vilken det än så länge saknas bot och som endast har begränsad symtomatisk behandling. Eftersom tillståndet dessutom är relativt sällsynt missar sjukvården ibland att diagnostisera det.

Varför är det så svårt att upptäcka Huntingtons sjukdom?

Dels för att det är vanligt att psykiska och kognitiva symtom uppträder långt före de för Huntingtons sjukdom typiska rörelserubbningarna, dels för att neuroleptika, om de sätts in mot de förstnämnda, även kan motverka de senare tecknen på sjukdomen.

När bör man misstänka Huntingtons sjukdom?

Just utifrån detta specifika fall: om psykiatern, efter en tids behandling med neuroleptika som blivit aktuell på grund av psykotiska symtom hos patienten, finner att motorikstörningar som börjar uppträda avviker från de som annars kan tillstöta som biverkan av medicineringen.

Vilka hoppas du ska läsa er artikel?

Framför allt psykiatrer och andra som arbetar inom psykiatrin, men förstås även neurologer vilka emellanåt konsulteras i sådana här ärenden.

Har du själv träffat många patienter med Huntingtons sjukdom?

Under snart 25 års klinisk verksamhet har tre patienter som erhållit diagnosen kommit i min väg. Ingen av de två andra har dock uppvisat den tydliga uppsättning kognitiva och psykiska symtom som denna patient hade.