Magnus Löndahl

Varför började ni använda kanylbaserad flexortenotomi vid diabetesmottagningen i Lund?

Klo- och hammartåfelställningar är inte sällan förekommande hos individer med diabetesrelaterad perifer polyneuropati, och hos en del individer utgör dessa felställningar orsak till ökad förekomst av betydande förhårdnader och återkommande sår. Det är sedan tidigare känt att korrigering av felställningarna minskar dessa risker. Dessa åtgärder har dock varit mer komplicerade och resurskrävande, vilket begränsat användningsgraden. Vi fick kännedom om kanylbaserad flexortenotomi på en vetenskaplig diabetesfotkonferens i Washington för några år sedan och introducerade metoden efter kommunikation med professor Christopher Attinger vid Georgetown University.

Kommer ni att fortsätta använda metoden?

Ja, metoden utgör nu en del av behandlingsarsenalen vid diabetesfotmottagningen. Ytterligare tre läkare är nu utbildade och vi genomför rutinmässigt kanylbaserad flexortenotomi inom ramen för ordinarie diabetesfotmottagning. 

Vet du om metoden används även på andra diabetesmottagningar i landet?

Nej, det vet jag inte.

Vad hoppas du att studien och artikeln ska leda till?

Att fler enheter tar upp metoden och att den därigenom kommer fler patienter till nytta.

Vad är ditt forskningsområde?

Prevention och behandling av diabetesrelaterade komplikationer med huvudsaklig inriktning mot nedre extremiteterna.