Foto: Karin Sjögren

Varför ville ni skriva en ABC-artikel om orofaryngeal dysfagi?

Orofaryngeal dysfagi är ett vanligt problem, men kunskapen och medvetenheten är varierande. Jag hoppas att artikeln ska väcka intresse för ämnet hos dem som läser den och förhoppningsvis leda till att man vill läsa mer. Det är ett spännande område som blir mer intressant ju mer man lär sig.

Och vilka hoppas du ska läsa er artikel?

Jag hoppas att kliniker i olika yrkeskategorier som träffar patienter i riskgrupperna kommer att läsa artikeln, och kanske särskilt personer som arbetar med äldre människor. 

Vad är svårast med den här diagnosen?

Både diagnostik och behandling kan vara svårt. Ofta krävs det att flera yrkesgrupper samarbetar, många gånger över klinikgränserna. Det kan handla om läkare och sköterskor inom olika specialiteter, logopeder, dietister med flera. Utöver det medi­cinska kan även kommunikationen och samarbetet mellan alla som är inblandade kring patienten vara en utmaning. 

Vilka är det som får orofaryngeal dysfagi?

Det drabbar i stor utsträckning äldre människor. Vid akut stroke och flera andra neurologiska sjukdomar är det också vanligt, samt i samband med och efter behandling av olika typer av cancer inom ÖNH-området.

Hur valde du specialitet?

Jag har alltid varit intresserad av röst och röstanvändning, så ÖNH med inriktning foniatri låg nära till hands för mig. Att Skånes universitetssjukhus ÖNH är en trevlig klinik förenklade valet.