Orsolya Hoffmann. Foto: Privat

Vad fick er att skriva artikeln? 

Det är viktigt att visa att man kan tillhandahålla och kvalitetssäkra en sådan komplicerad behandling som LARO är även utanför storstäder och universitetskliniker.

Största skillnaden mellan era resultat och resultat från större städer? 

Retentionen låg på samma nivå som de tidigare publicerade resultaten, vilket är mycket bra eftersom våra patienter var oselekterade. Vi har haft lägre sidomissbruk av opioider och lägre doser av buprenorfin och metadon. 

Främsta orsaken till skillnaden? 

Vår kliniska erfarenhet är att vi har haft högutbildad personal (förutom läkare även sjuksköterskor med vidareutbildning i psykiatri och i beroendemedicin), mycket nära och välfungerande samarbete med socialtjänsten samt drogfrihet som tydlig och konsekvent målsättning.

Vad skulle du vilja se mer forskning kring inom området? 

Det finns en ideologisk splittring både i samhället och inom beroendevård och -forskning då vissa argumenterar för att vara restriktiva med ordination av beroendeframkallande substanser medan andra föredrar att minimera kontroller och använda höga doser. Det krävs högkvalitativ forskning för att hitta de rätta svaren.

Hur valde du din specialitet? 

En av mina kollegor som jag lärde mig mest från under min specialistutbildning valde beroende som sitt specialområde, och jag följde efter. Att jag stannade kvar berodde på att jag såg beroendesjukdomens komplexitet, där man måste ha helhetssyn och tänka både beroende, psykiatri, somatik, psykosocial situation samt existentiella frågor, som en utmaning.