Lena Blomgren

Vad fick er att skriva artikeln?

Jag sitter i kvalitetsregistret Swedvascs styrgrupp och upptäckte vid en rutinkontroll av täckningsgrad att en stor andel av varixoperationer som registrerats i Swedvasc inte registrerats i Socialstyrelsens register PAR, vilket var förvånande både för mig och Socialstyrelsen. Alltså ville jag försöka ta reda på hur många som egentligen opereras per år. Håkan Åström, som är läkarstudent på läkarprogrammet i Örebro, fick i uppgift att göra det som ett studentprojekt, vilket han gjorde alldeles utmärkt trots svårigheterna att bara identifiera vilka som behandlar varicer.

Vilka är dina viktigaste budskap till läkare angående varicer?

Att varicer är som alla andra sjukdomar och ska behandlas enligt evidens och gällande lagar, inklusive att alla operationer/behandlingar ska rapporteras till PAR. Sedan vill jag passa på att berätta att det snart kommer både ett nationellt vårdprogram och ett nationellt vårdförlopp för venös sjukdom i benen, som inkluderar varicer och venösa bensår. Det kommer att underlätta för både patienter och vårdgivare, och bidra till att vården blir mer jämlik – vilket den inte är nu.

Är det något i rapportens resultat som förvånade?

Att flera privata vårdgivare uppenbarligen inte hade kännedom om att rapportering till PAR är lagstadgad, och att Socialstyrelsen inte utövar tillsyn vad gäller efterlevnaden av de befintliga reglerna.

Vad handlar din egen forskning om?

Varicer och venösa bensår.

Hur valde du din specialitet?

När jag gjorde min kärlkirurgiska randning under den allmänkirurgiska specialistutbildningen så tyckte jag att det var så roligt att jag fortsatte. σ