Caroline Heijl. Foto: Privat.

Vad fick er att skriva artikeln? 

Vi var nyfikna på lungultraljud och dess potentiella användningsområden. Lungultraljud används relativt flitigt inom akutsjukvård och intensivvård, men fler områden skulle kunna dra nytta av metoden. 

Hur kan lungultraljud göra störst nytta?

Det beror på vem du frågar. Det kan hjälpa en akutläkare att snabbt och adekvat diagnostisera bakomliggande orsaker till dyspné, en kardiolog att justera diuretikadoser, en dialysläkare att göra korrekta torrviktsbestämningar och för en intensivvårdsläkare kan lungultraljud många gånger ersätta slätröntgen av lungorna för att diagnostisera flera viktiga sjukdomstillstånd hos intensivvårdspatienter.

Något särskilt att tänka på för den som ska lära sig metoden?

Var ödmjuk för att metoden har sina begränsningar och lär känna dessa. Bara patologi som ligger i anslutning till pleura kan visualiseras. Alla B-linjer är inte inkompensation.

Hur används lungultraljud om 5 år?

Jag vill gärna se att lungultraljud visar sig vara användbart för bedömning av kvarvarande inkompensation hos hjärtsviktspatienter, vilket vi hoppas visa med vår studie FLUID-AHF. Jag tror att metoden kommer att användas allt mer som ett komplement till klinisk undersökning med stetoskop.

Hur valde du din specialitet?

Jag är specialist i njurmedicin, internmedicin och kardiologi. Att jag till slut fastnade för kardiologin var kombinationen av intensivvård i ett välfungerande vårdteam, stimulerande mottagningsverksamhet inom hjärtsviktsektionen och möjlighet till forskning inom det kardiorenala området.