Vad fick er att skriva artikeln?

Vår målsättning är att informera om att organsparande behandling är möjlig vid rektalcancer och att patienter erbjuds det när MRT och klinisk undersökning efter strålbehandling inte kan påvisa någon kvarvarande tumör. 

Största orsaken till att överlevnaden i rektalcancer förbättrats? 

En kombination av bättre utredning, bättre förbehandling, bättre kirurgi och bättre beslutsprocess via MDK. Om någon faktor ska lyftas fram så är det den förbättrade kirurgin.

Vet man hur 10-årsöverlevnaden efter organsparande behandling ser ut jämfört med efter operation?

Det finns inga stora studier som rapporterat resultat efter tio år. Sjukdomsfri överlevnad efter fem års uppföljning är 90–95 procent och lika bra som hos patienter med komplett patologisk respons efter operation. Det är osannolikt att resultaten skulle försämras efter tio år. Om man jämför med patienter som opererats med kvarvarande tumör är förstås resultaten efter organsparande behandling mycket bättre.

Hur kom det sig att du blev kirurg?

Under läkarutbildningen arbetade jag som sjukvårdsbiträde och blev ofta placerad på operationsavdelningen. Det var fascinerande att se operationer, och redan då blev jag inspirerad att bli kirurg.  

När trivs du bäst med ditt val? 

När jag gjort en bra operation och känner att jag med stor sannolikhet har botat en patient från cancer. Det bästa med kirurgyrket är det omväxlande arbetet och att kombinera medicinska teoretiska kunskaper med hantverket. Möjligheten att bedriva patientnära klinisk forskning gör arbetet ännu mer tillfredsställande.