Maria Cöster

Varför skrev ni artikeln?

Vi har alla ett stort intresse för neuro­muskulär fotproblematik inkluderande droppfot. Opererade patienter med dessa besvär är våra mest nöjda patienter. Deras väg till ortopeden är dock ofta lång. Syftet med artikeln är att informera om kirurgi som ett bra behandlingsalternativ hos patienter med droppfot.

Vilka hoppas du ska läsa artikeln?

Primärvårdsläkare, neurologer, rehabiliteringsläkare, geriatriker, ortopeder och andra personalkategorier som träffar patienter med droppfot.

Vad vill du att läsarna ska ta med sig?

Det finns andra behandlingsalternativ än droppfotsskena. Kirurgi vid droppfot medför att patienternas livskvalitet förbättras, de slipper använda skena och blir mer självständiga. På ortopeden emotser vi remisser för bedömning avseende kirurgi.

Hur blev du specialist inom fotkirurgi?

Under min ST i ortopedi fick jag kontakt med fotkirurger i Malmö, och mitt intresse väcktes. Jag fascinerades av fotens komplexitet såväl biomekaniskt som funktionsmässigt. Som specialist inriktade jag mig därför på fot- och fotledskirurgi, och har under åren fått stöttning av min mentor Fredrik Montgomery. De senaste 10 åren har jag allt mer intresserat mig för neuromuskulära fotdeformiteter. 

Vad forskar du om?

I mitt avhandlingsarbete utvärderade jag SEFAS, en fot- och fotledsspecifik patientrapport, som nu används i vårt nationella kvalitetsregister Riksfot. För närvarande är jag förutom droppfots­studien inkopplad på forskningsprojekt med registerdata från Riksfot, där vi bland annat utvärderar patientrapporterat resultat vid hallux valgus/rigidus och plattfothet.