Peter Nygren

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar sedan 2020 gentest för DPYD-varianter inför behandling med 5-fluorouracil. Varför började ni med detta redan 2018? 

Vi hade några fall av riktigt allvarlig 5-fluorouracilbiverkan som fick oss att undersöka möjligheten av testning före behandlingsstart. Det starka intresset för farmakogenomik på Akademiska sjukhuset gjorde att testet sattes upp, och verksamhetsledningen övertygades om den troliga nyttan och accepterade testkostnaden. 

Ni skriver att testning för de fyra genvarianterna är otillräcklig då bara en minoritet av dem som får biverkningar upptäcks. Vad behövs mer?

I första hand ett test som mer direkt speglar DPD-aktiviteten [dihydropyrimidindehydrogenas]. Det finns tekniker för det som inte är särskilt komplicerade och som jag tror och hoppas kommer att introduceras som komplement till gentestningen. 

Vilka är de viktigaste slutsatserna av er utvärdering?

 Att gentestet, trots att det är långt ifrån perfekt, är till nytta både för patient och sjukvård. 

Varför valde du att bli onkolog?

Inom onkologin ryms mycket av det som är intressant i tillvaron, från molekyl till frågor om existensen. Och det är allvar.

Vad handlar din forskning om?

Precisionsmedicinsk cancerbehandling och utveckling av nya cancerläkemedel.