Hur kommer det sig att ni har skrivit den här ABC-artikeln?

Jag har länge varit intresserad av ryggkirurgi, och när möjligheten att skriva denna artikel kom från mina handledare kändes ämnet perfekt. Efter att artikeln skrevs har jag blivit specialist och jobbar nu på ryggkirurgen, vilket känns extra kul. 

Vilken är den största utmaningen med omhändertagandet av patienter med traumatisk halsryggsskada?

Det är att inte glömma att undersöka hela patienten enligt lämpligt traumaprotokoll, till exempel ATLS. En akut ryggmärgsskada kan vara dramatisk och lätt distrahera från andra, mer livshotande skador. Samtidigt ska ju ryggskadan tas hand om på bästa sätt redan från början, vilket vi med vår artikel försöker ge ett stöd till. 

Viktigt är också att vid neurologisk påverkan inte tveka att ta tidig kontakt med ortoped eller ryggkirurg!

Vilka vill du ska läsa artikeln?

Den är tänkt att vara ett stöd för AT-läkare och ST-läkare, som ofta är de kollegor som primärt handlägger dessa patienter. Vi hoppas också att artikeln kan vara till hjälp för studenter på flera olika vårdprofessioner.  

Hur valde du specialitet?

Ända sedan läkarutbildningen har de kirurgiska specialiteterna lockat mig mest. Mitt första vikariat var på ortopeden, och jag fastnade direkt för specialiteten och det känns helt rätt. Jag rekommenderar varmt ortopedi till alla med ett kirurgiskt intresse!