Vad är det viktigaste ni tar upp i er artikel?

Vi tycker att de premaligna cystorna är viktiga att känna till, så att patienter som bär på en överrisk för att utveckla pankreascancer får chansen att opereras i tid. 

Varför är det så svårt att skilja olika cystor i pankreas åt?

Cystorna är snarlika i bildgivande undersökningar, och det är en utmaning att på förhand veta om det man opererar bort är malignt eller riskerar att bli det. Helt säkert vet vi först när man har opererat bort cystorna och patologen tittar på preparatet. 

Varför ville ni skriva den här ABC- artikeln?

Artikeln syftar till att öka medvetenheten om premaligna cystor i pankreas och på sikt lägga en grund till ett gott samarbete mellan kirurger, allmänläkare och radiologer i uppföljningen av dessa. 

Vilka vill du främst ska läsa?

Alla som är intresserade. Ju fler som läser, desto roligare, men i huvudsak riktar sig artikeln till just allmänläkare, radiologer och kirurger. 

Vad tänker du dig för specialitet i framtiden?

Kirurgi. Jag tycker det är kul att få lära sig ett hantverk, att få jobba praktiskt och lösningsorienterat. Sedan har jag varit imponerad av teamet på operation, och det vore fantastiskt att få vara en del av det!