Josefin Ulriksdotter

Har du själv träffat många patienter med hudreaktioner av glukossensor eller insulinpump?

De senaste två åren har jag mött en hel del patienter med hudreaktioner orsakade av produkterna. De som remitteras för utredning utgör dock sannolikt endast en liten del av alla dem som utvecklar hudbesvär.

Har några av patienterna helt fått sluta med produkterna?

Många av de patienter som remitteras för kontaktallergiutredning har dessvärre ofta redan testat och slutat använda flertalet olika glukossensorer eller insulinpumpar på grund av hudreaktioner. 

Ni skriver att medicintekniska produkter inte behöver innehållsdeklareras. Skulle det behövas?

På grund av produkternas komplexa sammansättning tror jag inte att det är rimligt att fullt ut deklarera innehållet. Däremot tycker jag att det dels borde finnas krav på att kända kontaktallergener/hudirriterande ämnen ska deklareras, dels att tillverkarna ska samarbeta och delge relevant information när de kontaktas av kliniker som utreder patienter med hudreaktioner kopplade till deras produkter. 

Varför valde du att doktorera inom yrkes- och miljödermatologi?

Jag tilltalas av att området erbjuder en härlig blandning av hudsjukdomar, detektivarbete och kemi. I en tid präglad av tekniska framsteg och ökad användning inte minst av medicintekniska produkter som fästs på huden var projektet alltför spännande för att kunna motstå!

Vad handlar doktorandstudierna om?

Hudreaktioner och kontaktallergi orsakade av medicintekniska produkter med särskilt fokus just på glukossensorer och insulinpumpar.