Hur kom det sig att ni skrev den här artikeln? 

Jag fick förmånen att göra min ryggkirurgiska randning på Ryggkirurgiskt centrum i Stockholm, där jag första gången träffade på denna patientgrupp. Som nybörjare inom fältet slog det mig hur lång symtom­duration patienterna haft innan de fick korrekt diagnos och hur ospecifik den initiala symtombilden kan vara. Som fördjupningsarbete valde jag därefter att lära mig ytterligare om myelopati, vilket utmynnade i denna artikel. 

Vad tar ni upp i er artikel? 

I artikeln tar vi översiktligt och ur ett kliniskt perspektiv upp etiologi, statusfynd, diagnostik och behandling för detta tillstånd. 

Vilka är svårigheterna vid diagnostiseringen? 

Den initialt ospecifika symtombilden. Kardinalsymtomen balansstörningar och nedsatt finmotorik (till exempel svårighet att knäppa skjortknappar) förväxlas lätt med mer vanligt förekommande sjukdomar eller till och med »vanligt åldrande«. 

Vilka vill du ska läsa artikeln?

Artikeln riktar sig till kliniskt verksamma läkare som kan stöta på detta tillstånd. I synnerhet allmänläkare, ortopeder och neurologer har sannolikt särskild nytta av kunskapen. Ambitionen är att koncist presentera nyckelinformation och öka kännedomen om myelopati. 

Hur valde du specialitet? 

Ortopedi är en handfast och konkret specialitet där man i stor utsträckning permanent kan avhjälpa symtom eller återställa funktion. Det fanns dock ett stort inslag av stokasticitet och ergodicitet* i mitt val.

 

*Ergodicitet innebär att medelvärdet av en process som itereras kommer närma sig väntvärdet. I sammanhanget betyder det att även om vissa livsval skulle varit annorlunda, hade det likväl ofta utmynnat i samma specialitet för författaren.