Katrin Fricke

Hur kom det sig att ni skapade en egen modell? 

Screeningverksamheten på SUS har förändrats kontinuerligt de senaste åren. Med utvecklingen av den aktuella, utökade modellen syftade vi på att optimera de olika momenten i screeningen för att kunna nå bäst möjliga detektionsresultat samt förenkla samarbetet.

Vad är den största vinsten med er utökade screeningmodell?

Den höga detektionsgraden av komplexa medfödda hjärtfel. Prenatal detektion av framför allt duktusberoende hjärtfel är avgörande för att kunna planera förlossningen på ett barnhjärtkirurgiskt centrum med alla nödvändiga resurser. Ytterligare en fördel är vårt resurseffektiva upplägg där specialiserade obstetriker själva kan friskförklara foster eller remittera till en steg 3-undersökning.

Vad är det viktigaste som ni lagt till? 

Alla olika moment av trestegsmodellen och deras samspel har varit viktiga. Ett utökat standardiserat screeningprotokoll vid steg 1, låg tröskel för en undersökning av specialiserad obstetriker och slutligen fosterkardiolog är viktiga delaspekter.

Planerar ni att ytterligare modifiera eller utveckla modellen? 

Målet är att upprätthålla detektionsgraden, ytterligare förbättra den för andra typer av hjärtfel samt  minska andelen falskt positiva för att undvika den oro som patienter i dessa fall utsätts för. Beroende på resultat kommer vi naturligtvis behöva anpassa modellen med tidens gång. 

Hur valde du din specialitet? 

Jag valde barnkardiologi för att det är en väldig mångfaldig specialitet då man kan göra skillnad för hjärtsjuka barn och deras familjer.