Petra Tunbäck

Har ökningen av syfilis de senaste åren märkts för dig i ditt arbete?

Vi har haft ett relativt stabilt antal fall hos oss de senaste åren. Men jag vet att Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm har noterat en kraftig ökning av syfilis den senaste tiden. Vi får se om detta kommer att märkas hos oss också framöver.

Du skriver att det svåra är att misstänka diagnosen. För vilka läkare kan det vara särskilt relevant att ha den i åtanke?

Dessa patienter kan dyka upp inom olika specialiteter, till exempel hos allmän- eller ögonläkare. Även kollegor inom infektion, gynekologi, urologi, neurologi, psykiatri eller ÖNH kan behöva ha syfilis i åtanke.

Medan risken för blodsmitta finns även vid sen syfilis, anses risk för sexuell smitta bara finnas under första året efter smittotillfället. Varför?

Spiroketerna infekterar patienten via slemhinnor eller sårig hud. Då de initialt etablerar sig i slemhinnna är tidig syfilis smittsam vid sexuell kontakt/ slemhinnekontakt. Senare går de över till blodbanan där de kan finnas kvar betydligt längre. Risken för smitta vid sen syfilis anses dock mycket låg, men smitta kan alltså ske via blod samt från mor till barn även i sent stadium. Enstaka fallrapporter om smitta via organdonation finns också publicerade.

Hur valde du specialitet?

Jag tyckte att kursen i dermatovene­reo­logi under läkarstudierna var både intressant och rolig. Sedan fick jag möjlighet till vikariat, och på den vägen är det.

Forskar du?

Jag forskar betydligt mindre nuförtiden, men deltar vid enstaka studier, för närvarande om N gonorrhoeae och PrEP (preexpositionsprofylax).