Varför har ni skrivit den här artikeln just nu?

Babak Alinasab Foto: Corpora Photography

Vi ville uppmärksamma akuta orbitala traumtiska tillstånd eftersom det har varit flera fall där handläggningen av dessa patienter inte varit optimal. Under det svullna ögat kan patienten utan åtgärd vara minuter ifrån att förlora synen. Därför ska ett skadat öga undersökas oavsett grad av svullnad. Man kan alltid rulla och sära på de svullna ögonlocken med till exempel två träpinnar eller tops. Om en sådan patient behöver sövas akut är det viktigt att man undersöker synen före sövning. Vi vill också upplysa om den senaste tidens nya forskningsresultat inom området.  

Vilka vill ni ska läsa artikeln?

Alla specialiteter, eftersom dessa patienter inte bara söker till akut- eller traumamottagningar utan även till vårdcentraler. 

Vad skulle det behövas för ytterligare forskning inom området?

Ett bättre diagnostiskt instrument för att urskilja vilka patienter som behöver kirurgisk eller konservativ behandling. Jag har skrivit min avhandling (»Orbital blow out fracture – to operate or not to operate«) just inom detta område. Nu har vi fyra pågående forskningsprojekt inom ansiktstrauma.

Vad är roligast, kliniskt arbete eller att forska?

Kombinationen, eftersom de är väldigt beroende av varandra, i alla fall inom detta område.

Hur valde du specialitet?

Som läkarstudent på ÖNH-kursen insåg jag att jag ville ägna mig åt ansiktskirurgi, och ÖNH var då enda rätta valet.