Karl-Fredrik Sjölund

Du har kartlagt förskrivning av opioider och bensodiazepiner i Region Stockholm. Varför?

Undersökningen gjordes för att försöka identifiera tecken på förskrivarbeteende/förskrivarmönster som kan bidra till utveckling av substansproblematik.

Var det något du blev överraskad av?

Den mycket tydliga skillnaden i hur läkare förskriver opioider och bensodiazepiner i de undersökta patientgrupperna.

Vilka läkare bör läsa artikeln?

Alla läkare som förskriver opioider.

Vilket är det viktigaste budskapet?

Du är alltid behandlingsansvarig för de läkemedel du förskriver.

Du förespråkar att förskrivare hanterar opioider på samma sätt som bensodiazepiner. Finns risk för att förskrivningen blir för restriktiv?

Det finns en risk att opioidförskrivning blir för restriktiv. Data från USA visar till exempel att åtgärder syftande till att minska förskrivningen till stor del medfört att väl motiverad opioidbehandling vid exempelvis framskriden cancersjukdom minskat, men behandling på tveksam indikation legat kvar oförändrad. Budskapet är egentligen inte att minska förskrivningen utan att förändra synen på behandlingsansvar, plan och uppföljning vid förskrivning. I praktiken innebär det säkert en viss minskning av förskrivning, men det viktiga är inte att minska den totala opioidanvändningen. 

Artikeln baseras på ett utvecklingsarbete inom regionen. Vad hoppas du att det leder till?

Ett förändrat förskrivarbeteende, inklusive en förbättrad dokumentation vid förskrivning och uppföljning.