Carina Reinholdt

Hur kommer det sig att fler äldre drabbas av ryggmärgsskada i dag än tidigare?

Dagens äldre har fler ryggmärgsskador än tidigare på grund av att det akuta omhändertagandet är bättre och de är mer aktiva än tidigare generationer: de cyklar, de sköter sina hus och klättrar i träd som ska beskäras, rensar hängrännor, snubblar i trappor med mera.

Målet är att alla ryggmärgsskadade bedöms avseende rekonstruktiv handkirurgi. Hur är det i dag?

Vi har konsultmottagningar på neuro­rehabkliniker för att se nyskadade och våra återbesök. De täcker upp en stor del av patienterna, men vi saknar patienter från en stor del av Norrland. Vi ser uppskattningsvis ca 80 procent av de halsryggmärgsskadade för bedömning och dialog. 

Vad skulle du vilja se ytterligare forskning på?

Jag önskar kunna skilja på övre och nedre motorneuronskador, samt hitta elektroder för aktivering av förlamade muskler. Vi samarbetar med CBPR (Centre for Bionics and Pain Research) och med Max Ortiz, som är ansvarig för så kallade robotarmar som görs hos oss. Jag vill också se roligare och kortare rehabilitering samt smidigare hjälpmedel. 

Vad är det bästa med ditt arbete?

De bästa är när jag känner att jag verkligen kan hjälpa svårt skadade till ett lättare liv med förhoppningsvis bättre livskvalitet.

Hur valde du din specialitet?

Jag har alltid gillat att konstruera och skapa. Jag fick prova handkirurgi när jag hade ett ST-block i ortopedi och jag kände att det var min grej.

Läs även:
Så kan funktion i hand och arm återfås efter halsryggmärgsskada