Lars Rönnbäck.

Hur många lider av hjärntrötthet? 

Uppskattningsvis minst 200 000 personer i Sverige lider av besvärande hjärntrötthet efter att sjukdom eller skada i nervsystemet har läkt och personen har återfått sina fysiska och mentala funktioner. 

Hur kommer det sig att vi inte vet mer om hjärntrötthet?

Olika grupper har studerats – traumatiska hjärnskador, stroke, MS, utbrändhet, ME med flera – men man har inte samordnat och sammanställt systematiskt. 

Vad behövs för att lindrande behandling ska ges i större utsträckning?

Bättre diagnostik samt fler behandlingsstudier, så att vi bättre förstår fenomenet hjärntrötthet.

Den största utmaningen för den behandlande läkaren?

I dagsläget: att förstå det abstrakta fenomenet hjärntrötthet. Observera att patienterna själva inte heller alltid förstår sina symtom.

Hur kommer det sig att du forskar om just hjärntrötthet?

Redan tidigt under mitt arbete som neurolog stod det klart att många patienter med sjukdom och efter skada i nervsystemet led av bristande mental ork/energi som ofta påverkade deras vardag mer än deras eventuella fysiska nedsättningar. Detta väckte mitt intresse. På basen av våra experimentella studier av signaleringen mellan hjärnans astrocyter och hur dessa celler påverkar signaleringen mellan nervcellerna formulerade vi för många år sedan en hypotes att den bristande mentala energin kan bero på en avvikande signalering mellan hjärnans olika celltyper. Vi har sedan arbetat vidare med förfinade experimentella studier och kliniska behandlingsstudier.