Anna Björkenheim.

Vilka är de största orsakerna till att infektionsfrekvensen hos patienter med pacemaker, implanterbar defibrillator eller hjärtsviktspacemaker ökar?

Sannolikt beror detta på ökad livslängd i befolkningen, vilket medför fler dosbyten och uppgraderingar under patientens livstid samt en högre grad av samsjuklighet, samtidigt som indikationerna utvidgats för mer komplexa system.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att ändra på detta? 

Optimering av patienternas övriga sjukdomar och läkemedelsbehandling inför pacemakeringrepp, operatörer med tillräcklig volym och optimal operationsteknik för att i största möjligaste mån undvika riskfaktorer som postoperativa hematom och reoperation, samt övervägande av alternativa system och antibakteriella kuvert vid högriskingrepp.

Endast en tredjedel av operatörerna genomför minimiantalet 20 CRT-operationer per år. Hur kommer det sig? 

Det är för låga volymer per implanterande sjukhus. 

Hur valde du din specialitet? 

Jag hade planerat att bli barnläkare men fastnade under grundutbildningen för internmedicin. Kardiologi visade sig vara en spännande kombination mellan internmedicinens teori, praktiska moment och akuta situationer.

Om du var sjukvårdsminister, vad skulle du ändra på? 

Jag skulle förstatliga den högspecialiserade sjukvården.