Varför blev det en ABC om just patellaluxationer?

Vi ville uppmärksamma detta vanliga knäledstillstånd som drabbar såväl barn som vuxna. Idén kom från min huvudhandledare, Kristian Samuelsson, som ville upplysa om den senaste tidens nya behandlingsrekommendationer och således bidra med ökad förståelse kring detta vanliga ortopediska tillstånd. 

Vad är viktigast att tänka på vid anamnes och behandling?

Patientens aktuella aktivitetsnivå tillsammans med återkommande besvär samt önskemål om framtida knäfunktion är det viktigaste i ana­mnesen. När det gäller behandlingen är en individualiserad behandling det viktigaste. 

Vad är det svåraste vid patellaluxationer?

Vid kvarstående instabilitet samt recidiverande patellaluxationer kan det ibland vara svårt att avgöra vilket behandlingsalternativ som borde väljas för att uppnå det allra bästa behandlingsresultatet. 

Vilka vill du ska läsa artikeln?

Alla läkarkategorier som träffar eller kommer att träffa dessa patienter eller de läkare som har intresse av diagnosen. 

Tänker du dig ortopedi som specialitet i framtiden?

Ja, det gör jag! Jag tycker att ortopedi är ett spännande fält med goda forskningsmöjligheter samt fascinerande sjukdomstillstånd.