Jonas Wixner

Vad fick er att skriva översikten?

Vi har länge behandlat och följt upp patienter med den så kallade Skellefte­­sjukan, men däremot är sjukdomen inte så känd utanför Norrbotten och Västerbotten. Då det i dag finns flera effektiva behandlingar tycker vi att det är extra viktigt att sprida kunskap om den. Det känns också viktigt att belysa att de nya läkemedlen mot Skelleftesjukan är extremt dyra. Förhoppningsvis kan vår översikt bidra till fortsatt diskussion om hur Sverige ska hantera dessa kostnader i framtiden.

Varför härstammar en stor andel av patienterna med sjukdomen från Skellefteåtrakten?

Den senaste gemensamma svenska anfadern för sjukdomen är spårad till 1600-talet och trakten kring Skellefteå. Sedan dess har sjukdomsanlaget spridits med flyttströmmarna, främst längs kusten och älvdalarna.

Ni beskriver behandlingsutvecklingen på området som en revolution. På vilket sätt?

Länge fanns bara levertransplantation som behandlingsalternativ, men de senaste åren har flera nya effektiva läkemedel tagits fram. Förutsättningarna för behandling är helt annorlunda i dag än för 10 år sedan.

Vilka utmaningar har denna revolution fört med sig?

De flesta patienter vill ha den sena­ste behandlingen, men det är inte möjligt i dag på grund av att kostnaderna är höga och långtidseffekterna av läkemedlen inte är fullständigt kända.

Hur valde du dina specialiteter?

Internmedicin och gastroentero­logi har intresserat mig ända sedan läkar­utbildningen. När jag började arbe­ta i Umeå fick jag upp ögonen för amyloidos, som berör båda specialiteterna.