Eva Andersson.

Vilken plats har fysisk aktivitet i behandlingen av tillstånd som depression och ångest?

Fysisk aktivitet är lika effektiv som samtalsterapi eller tabletter vid lindrig till måttlig depression. Den har både förebyggande och akut effekt vid depression och ångestsyndrom. Jämfört med ingen åtgärd vid ångestsyndrom ses en bra effekt, som dock inte är lika god som samtalsterapi eller tabletter. 

Vilka är de främsta effekterna av fysisk aktivitet vid dessa tillstånd?

Många positiva effekter på hjärnan ses, samt förbättring av självförtroende, känslor, tankar, kognition, kondition och sömn.

Vad ska personal inom psykiatrin tänka på för att initiera fysisk aktivitet hos patienter?

På gymmet för Väsbys psykiatriska mottagning kan patienterna utföra fysisk aktivitet kostnadsfritt och ledarlett. Andra vårdgivare kan inspireras av detta initiativ. Vidare kan Fysisk aktivitet på recept användas med individanpassning och uppföljning. Vårdgivare, kommuner och privata aktörer kan samverka för att erbjuda olika ledarledda fysiska aktiviteter.

Ni efterlyser mer implementeringsforskning om Fyss (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som metodstöd. Varför?   

Det skulle vara värdefullt att vidare studera hur fysisk aktivitet kan implementeras via sjukvården för att få fram evidens om effektiva arbetsmetoder.

Vem tycker du ska läsa er artikel?

Läkare inom psykiatri, allmänmedicin och företagshälsovård kan ha användning av denna evidens, men även andra läkare samt övriga hälso- och vårdgivare.