Anders Helander.

Varför har ni skrivit artikeln?

Giftinformationscentralen samråder dagligen med akutmottagningar om patienter som kan ha intagit en toxisk alkohol. Vi sammanfattar hur dessa förgiftningar ska hanteras och informerar om enkla mätmetoder som ger snabba och tillförlitliga provsvar.

Varför är det viktigt att veta vilken alkohol som intagits vid förgiftning?

Ett snabbt provsvar som visar vilken alkohol som finns i blodet och dess koncentration är avgörande för val av behandlingsinsats, exempelvis behov av invasiv och kostsam antidotbehandling eller dialys. Provsvaret är förstås även viktigt för att kunna utesluta en allvarlig förgiftning.

Hur kan användningen av enzymatiska mätmetoder rädda liv?

Intag av etanol och isopropanol får sällan allvarliga konsekvenser, medan obehandlade förgiftningar med metanol och etylenglykol är livsfarliga. De initiala kliniska symtomen är dock likartade, så det krävs ett provsvar för att fastställa orsaken. I dag erbjuder bara några större laboratorier analys av toxiska alkoholer, men med enkla mätmetoder kan dessa bli tillgängliga på alla sjukhus.

Finns det hinder för mindre och medelstora laboratorier att börja använda sig av metoderna?

Nej, de enzymatiska metoderna är enkla och fungerar med olika mätinstrument som redan används på laboratorierna.

Vem tycker du borde läsa artikeln?

Viktiga målgrupper är personal och ansvariga inom akut- och laboratorie­medicin. Artikeln visar hur dessa kan verka för att akut analys av toxiska alkoholer införs på fler sjukhus, vilket skulle ge snabbare diagnos och leda till bättre vård.