Renske Altena.

Vad innebär den nya definitionen för patienter med HER2-låg bröstcancer?

– Omkring hälften av brösttumörer är HER2-låga, det vill säga de uttrycker en viss mängd HER2-receptorer, men uppfyller inte kriterierna för HER2-positivitet. En stor fas 3-studie har nu visat att patienter med spridd HER2-låg bröstcancer kan dra nytta av behandling med ett antikroppsläkemedelskonjugat riktat mot HER2.

Vad innebär den nya entiteten för vården?

– Det är viktigt att inte längre enbart dela in tumörer i HER2-positiva eller HER2-negativa, utan också identifiera patienter med tumörer som är HER2 1+ och 2+. För att kunna göra det behöver patologerna ibland ge mer detaljerad information om HER2-status än enbart »positiv« eller »negativ«. 

Ni ska göra en studie om avbildningstekniker för att identifiera HER2-låg bröstcancer. Vad hoppas ni att studien ska resultera i?

– Vår hypotes är att man genom HER2-PET/DT kan utvärdera HER2-status i tumörer i hela kroppen och därmed identifiera patienter som kan dra nytta av HER2-riktade läkemedel utan att behöva ta upprepade biopsier.

Vilka andra områden behöver mer forskning när det gäller HER2-låg bröstcancer?

– En viktig fråga är hur HER-uttryck förändras över tid och vilka faktorer som driver ned- eller uppreglering av HER2-receptorer på cancerceller. Kan exempelvis tidigare HER2-riktade behandlingar leda till ett lägre uttryck av HER2-receptorer? En annan viktig fråga är om HER2-låg bröstcancer kan behandlas med andra HER2-riktade läkemedel, till exempel HER2-­radioisotoper.