Heff Rashid

Hur uppkom idén till studien?

Patienter med kranskärlsstenoser behandlas i de flesta fall av PCI-operatörer redan vid den diagnostiserande angiografin, vilket har fördelar för både patienter och sjukvården. Vid mer utbredda kranskärlsstenoser finns dock en gråzon i huruvida patienter mest gynnas av PCI eller bypass-kir­urgi. På Akademiska sjukhuset fanns ett intresse av att lyfta frågan om hur patientgruppen bör behandlas.

Är det något i resultaten du tycker är särskilt intressant?

Mest intressant tycker jag är att det enligt europeiska riktlinjer finns faktorer som med fördel behandlas med bypass-kirurgi, men som i själva verket i många fall behandlas med PCI. Och trots riktlinjer om att samtliga patienter bör diskuteras inför behandling finns det i praktiken flera skäl till att patienter behandlas vid diagnostillfället.

Vad hoppas du artikeln ska leda till?

Förhoppningsvis leder detta till granskning av hur dessa patienter behandlas på fler sjukhus i Sverige, och diskussion om hur de bör behandlas.

Vad behövs för att valet mellan PCI och bypass-kirurgi ska bli enklare?

Mycket kan underlätta val av metod, men för att patienter ska få den behandling som gynnar dem bäst krävs diskussion om vilka faktorer som i praktiken styr val av metod, och huruvida behandling efter detta är gynnsam.

Vad vill du jobba med som läkare?

Under studietiden har jag haft ett brett intresse av olika inriktningsområden inom medicin, men just kardiologi har intresserat mig särskilt. Om ett par veckor börjar jag AT i Gävle. Vad jag gör i detalj därefter kommer jag på längs vägen.

Läs även:
Svårt att välja behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser