Chrysostomos Papastergios

Vad är myelin–oligodendrocytglyko­protein (MOG)-antikroppssjukdom?

MOG-antikroppssjukdom är en inflammatorisk, demyeliniserande sjukdom i det centrala nervsystemet, och MOG är ett glykoprotein som uttrycks i oligodendrocyter. MOG-antikropparna ansågs tidigare påvisa multipel skleros, men studier har visat att deras närvaro gäller denna distinkta sjukdom. 

Er patient hade dia­gnostiserats med sjukdomen efter covid-19. Vad gör detta fall särskilt intressant?  

Det finns fortfarande få patienter som har fått diagnosen, och ännu färre med denna kombination av laboratorie­mässiga fynd. 

Går det att säga vilken roll sars-cov-2-infektionen spelade i utvecklingen av sjukdomen?  

En infektion är en vanlig utlösande faktor för MOG-antikroppssjukdom. Den initierar en inflammatorisk kaskad, som leder till den demyeliniserande processen. På det här sättet kan sars-cov-2, som andra patogener, provocera en inflammation i centrala nervsystemet. Det är svårt att bedöma i nuläget om patienter med MOG-antikroppssjukdom som har fått sars-cov-2-infektion har andra kännetecken än andra patienter med sjukdomen.

Vad tycker du är särskilt viktigt för läsarna att ta med sig från er artikel?

En sars-cov-2-infektion kan utlösa inflammatoriska processer i nerv­sy­stemet. De demyeliniserande sjukdomarna i centrala nervsystemet gäller inte bara multipel skleros, som vi tänkte för bara några år sedan. Nydefinierade sjukdomar, som denna och neuromyelitis optica-spektrumtillstånd (NMOSD), kräver särskild behandling.