Thomas Skoglund

Hur kom det sig att ni skrev artikeln? 

När man nämner det glymfatiska sy­stemet under föreläsningar så märks att många är intresserade och nyfikna och vill höra mer om det. Samtidigt har det de senaste åren kommit flera artiklar som pekar mot att systemet troligen spelar en viktig roll för våra neurokirurgiska patienter. Att beskriva kunskapsläget inom fältet blev ett sätt att lära oss själva mer. 

Några frågor kring det glymfatiska systemet som vi snart kan ha svar på?

Förhoppningsvis vet vi snart mer om hur systemet fungerar hos människa och även hur man kan mäta dess funktion. Kanske kan vi då till exempel förstå mer om hur olika typer av hjärnödem utvecklas.

Har ni planer på egna studier på området? 

Inget planerat just nu, men intresse finns.

När tror du att vi kan ha läkemedel med indikation att påverka systemet? 

Oj, det vågar jag inte uttala mig om. 

Är det något särskilt i artikeln som du vill att läsarna tar med sig?
Upptäckten av det glymfatiska systemet påminner mig om att det i vår tid fortfarande finns stora upptäckter kvar, det finns ännu mycket kvar att förklara och utforska även inom system som vi trott att vi förstått. Det tycker jag känns inspirerande för fortsatt forskning. 

Vad är det bästa med att vara neurokirurg? 

Det är nog kombinationen av att kunna göra stor nytta för en del patienter och samtidigt få möjlighet att arbeta med ett så spännande organ som hjärnan.