Varför har ni skrivit en ABC-artikel om höftfyseolys? 

– Det är en diagnos som inte sällan missas av kollegor, och följderna kan bli ett stort lidande för barnet. Vi hoppas genom vår artikel att sprida kunskap om tillståndet. 

Vad ska man som läkare tänka på för att inte missa barn med höftfyseolys? 

– En bra grundregel är att ett prepubertalt eller pubertalt barn med ont i höft eller knä har en höftfyseolys tills motsatsen är rimligt bekräftad. Det är lite som med höftfrakturer hos gamla – bevisbördan ligger på att friskförklara. Ha således en låg tröskel för att skicka denna grupp av barn till akutmottagningen och röntgen. 

Vad behövs för forskning inom området? 

– Det krävs mer forskning för att etablera vilka kirurgiska åtgärder som är indicerade för kraftigt dislokerade stabila höftfyseolyser och hur man bäst hanterar de fruktade caputnekroserna. Farmakologisk behandling av caputnekros är inte vetenskapligt etablerad, och inte heller vilken roll tryck- och/eller perfusionsmätning har i den kliniska praktiken. 

Vad handlar din egen forskning om?

– Jag forskar just nu mest på radiologisk utvärdering av olika höftdyspla­sier hos barn samt även på skador och prestationsprediktorer hos elitklättrare. 

Vad är roligast med barnortopedi? 

– Barnortopedi innebär att man får arbeta med patienter från nyföddhetsperioden fram till vuxen ålder. Kirurgiskt finns utmanande ingrepp inom nästan hela rörelseapparaten. Fältet exponerar också läkaren för flera sällsynta diagnoser där det sällan finns mallar för utredning eller behandling.